5 maja 2017

Walidacja metod badawczych


Szkolenie „Walidacja metod badawczych”

 

Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób zaplanować rodzaj i ilość testów walidacyjnych (lub testów w trakcie sprawdzania metody badawczej), jakie przyjąć w kryteria akceptacji. W trakcie szkolenia zostaną omówione wzory wykorzystywane do obliczenia poszczególnych parametrów walidacyjnych.

Długość szkolenia: 1 dzień

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Walidacja i sprawdzanie metody badawczej

 • Zakres walidacji/sprawdzania metody
 • Zasady ustalania kryteriów akceptacji
 • Etapy prac walidacyjnych

2. Wzory stosowane do obliczania parametrów metody

 • Selektywność, specyficzność,
 • Granica wykrywalności,granica oznaczalności
 • Powtarzalność, precyzja pośrednia, odtwarzalność, granica powtarzalności
 • Poprawność
 • Odzysk
 • Liniowość
 • Zakres
 • Odporność, elastyczność;

3. Testy statystyczne w pracach walidacyjnych

4. Zasady prowadzenia rewalidacji metody badawczej

5. Budowanie programu sterowania jakością badań dla nowo zwalidowanych metod

 

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA

Termin i miejsce: termin uzgodniony wspólnie, siedziba Twojego laboratorium lub dowolny hotel.
Cena: uzależniona od ilości uczestników szkolenia (zazwyczaj w zakresie 2500 PLN netto – 3500 PLN netto).
Dokładna wycena: prosimy o wysłanie zapytania na adres info@topszkolenie.pl lub telefon (61) 624 36 40.