7 maja 2017

Wymagania normy ISO 17025


Szkolenie „Wymagania normy ISO 17025:2017”

 

Cel szkolenia: Omówienie zmian wprowadzanych przez nową edycję normy ISO/IEC 17025. Szkolenie koncentruje się na przedstawieniu nowych wymagań standardu, interpretacji tych wymagań, wskazaniu możliwych sposobów ich spełnienia w środowisku laboratorium akredytowanego.

Długość szkolenia: 1 dzień

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady ISO 9001 wprowadzone do nowej edycji normy ISO/IEC 17025

2. Nowe wymagania dotyczące zasobów

3. Zmiany w wymaganiach technicznych, wymagania dotyczące procesów

4. Zmian w zakresie wymagań dotyczących zarządzania

5. Omówienie zagadnień zgłoszonych przez uczestników

 

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA

Termin i miejsce: termin uzgodniony wspólnie, siedziba Twojego laboratorium lub dowolny hotel.
Cena: uzależniona od ilości uczestników szkolenia (zazwyczaj w zakresie 2500 PLN netto – 3500 PLN netto).
Dokładna wycena: prosimy o wysłanie zapytania na adres info@topszkolenie.pl lub telefon (61) 624 36 40.