Karty kontrolne, narzędzia statystyczne | LABORATORIUM | CHODZIEŻ

 

SZKOLENIE:

Karty kontrolne, badania biegłości, narzędzia statystyczne


 

SZKOLENIE:

Niepewność pomiaru


 

Pozostałe szkolenia dla laboratoriów badawczych:

 


Szkolenie w siedzibie Twojego laboratorium

Jeśli pracujesz w laboratorium ARQUES Sp. z o.o. – ARQUES Sp. z o.o. lub też innym okolicznym laboratorium, szkolenie możemy przeprowadzić tylko dla pracowników Twojego laboratorium lub dla grupy składającej się z pracowników różnych laboratoriów z miejscowości Chodzież.

Aby otrzymać ofertę organizacji szkolenia w Twoim laboratorium napisz do nas info@topszkolenie.pl lub zadzwoń (61) 624 36 40.

 


Laboratoria akredytowane w miejscowości Chodzież

  • ARQUES Sp. z o.o.

 

Chodzież

Chodzież to średniej wielkości miasto leżące w województwie wielkopolskim, w powiecie chodzieskim, którego jest główną siedzibą. Chodzież prawa miejskie posiada od 1434 roku. Obecnie burmistrzem jest Jacek Gurusz. Miasto zamieszkuje około dziewiętnaście tysięcy mieszkańców. Zlokalizowane jest pomiędzy trzema jeziorami: Chodzieskim, Strzeleckim i Karczewnikiem. Ze względu na swoje położenie jest popularnym w regionie ośrodkiem turystycznym i
wypoczynkowym.

KULTURA i ATRAKCJE
Chodzież słynie przede wszystkim z fabryki eleganckiej porcelany. Dodatkowo od 1971 roku organizowane są tam Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe, będące bardzo popularnym wydarzeniem w środowisku muzycznym. Sławą cieszy się też ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. W mieście działa również chodzieski dom kultury, amfiteatr, biblioteki i kino.

ZABYTKI
Do najznamienitszych zabytków należy zabytkowy kościół św. Floriana, dzwonnica i oraz Straszny Dwór – szlachecki dworek.